Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland till och med 14 mars

Landskapsregeringen har 27.2.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 27.2.2021-14.3.2021.

Epidemisituationen på Åland försämrades snabbt under vecka 7 år 2021 då 57 fall bekräftades. Under vecka 8 har det fortsatt att vara många nya fall, hittills 48. 14-dagarsincidens för vecka 7-8 kommer därför att överstiga 350 / 100 000. Initialt har smittspridning de senaste två veckorna varit inom familjer och senare har viss smittspridning konstaterats inom skolor. Några smittkedjor har därefter involverat hobbyverksamheter och tillställningar för vuxna.

Åland är således för närvarande i en epidemisituation som är betydligt värre än vad som bedömts motsvarande tillräckligt för inträde i spridningsfasen. Samarbetsgruppen har därför 27.2.2021 bedömt att det är nödvändigt att införa kraftfullare åtgärder än vad som listats för spridningsfasen i handlingsplanen. Detta är helt i linje med handlingsplanens principer för planerade åtgärder för respektive fas. Handlingsplanen anger bland annat att ”Vid en mer omfattande smittspridning där smittalen och/eller förekomsten av samhällssmitta är betydligt högre än de gränsvärden som satts för spridningsfasen kan ytterligare rekommendationer eller tvingande begränsningar komma i fråga än vad som listats under spridningsfasen”. Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. Samarbetsgruppen finner det nödvändigt att ta bort undantaget som möjliggör högst 10 deltagare.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft omedelbart och upphör 14.3.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 27.2.2021 kl. 18:32
Uppdaterad 1.3.2021 kl. 13:21