Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 28 mars

Landskapsregeringen har 18.3.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 22.3.2021-28.3.2021.

Epidemisituationen på Åland försämrades snabbt under vecka 7 år 2021 då 57 fall bekräftades. Under vecka 8 konstaterades 67 nya fall och vecka 9 bekräftades 51 nya fall. Situationen förbättrades något vecka 10 då 17 nya fall konstaterades men 14-dagarsincidens för vecka 9-10 var fortsatt mycket hög: 227 / 100 000. Initialt var smittspridning framför allt inom familjer och senare konstaterades smittspridning inom skolor. Några smittkedjor har därefter involverat hobbyverksamheter och tillställningar för vuxna.

Åland är fortfarande i en epidemisituation som är betydligt värre än vad som bedömts motsvarande tillräckligt för inträde i spridningsfasen. Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. Med tanke på att smittspridningen förblivit hög de senaste två veckorna bedömde samarbetsgruppen 15.3.2021 att det är nödvändigt att fortsatt ta bort undantaget som möjliggör högst 10 deltagare till och med 28.3.2021.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 22.3.2021 och upphör 28.3.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken Bilagor.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 18.3.2021 kl. 15:00
Uppdaterad 18.3.2021 kl. 15:00