Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 29 mars - 11 april

Landskapsregeringen har 25.3.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 29.3.2021-11.4.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).

Epidemisituationen på Åland försämrades snabbt under vecka 7-8 år 2021 då 14-dagarsincidens nådde ca 400 / 100 000. Initialt skedde smittspridningen framför allt inom familjer och senare konstaterades även smittspridning i skolorna. Några smittkedjor involverade därefter hobbyverksamheter och tillställningar för vuxna. Under vecka 9-11 minskade incidensen succesivt och under de senaste 14 dagarna var den 63 / 100 000, varav två fall av samhällssmitta. Åland är därmed fortfarande i epidemins spridningsfas.

Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 29.3.2021 och upphör 11.4.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken Bilagor här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 25.3.2021 kl. 15:00
Uppdaterad 25.3.2021 kl. 15:00