Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april

Landskapsregeringen har 8.4.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 12.4.2021-25.4.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).

Efter en period med omfattande smittspridning från mitten av februari till mitten av mars 2021 minskade 14-dagarsincidensen succesivt till 20 / 100 000 vecka 11-12 och Åland var igen i accelerationsfasen från 29.3.2021. Samarbetsgruppen bedömde då att det var lämpligt att ändå fortsätta med restriktioner och rekommendationer enligt epidemins spridningsfas ytterligare en tid. 14-dagars incidensen ökade något igen vecka 12-13, till 27 / 100 000. Hittills i vecka 14 har nio nya fall konstaterats, varav ett är en samhällssmitta. Smittspridning har konstaterats på ett boende med sköra ovaccinerade klienter och ovaccinerad personal. Exponering har även skett i en skola. I en av smittkedjorna med utländskt ursprung förefaller smittspridningen skett mycket lätt vilket ger misstanke om att det är fråga om en mer smittsam virusvariant.14-dagarsincidensen vecka 13-14 kommer att bli minst 43 / 100 000, sannolikt betydligt högre med tanke på att ett stort antal personer är satta i karantän. Med tanke på den snabba ökningen av antal fall under innevarande vecka samt smittkedjornas karaktär bedömde samarbetsgruppen 7.4.2021 därför att Åland igen är i epidemins spridningsfas.  

Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 12.4.2021 och upphör 25.4.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 8.4.2021 kl. 15:00
Uppdaterad 8.4.2021 kl. 15:00