Ålands landskapsregerings beslut om att förbjuda offentliga tillställningar på Åland under perioden 6 januari - 20 januari 2022

Landskapsregeringen har 5.1.2022 fattat beslut om att införa begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 6.1.2022-20.1.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds under ovanstående period. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av landskapsregeringens beslut.  

Beslutet träder i kraft 6.1.2022 och upphör 20.1.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor".

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar