Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om att förbjuda offentliga tillställningar på Åland under perioden 6 januari - 20 januari 2022

Landskapsregeringen har 5.1.2022 fattat beslut om att införa begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 6.1.2022-20.1.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds under ovanstående period. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av landskapsregeringens beslut.  

Beslutet träder i kraft 6.1.2022 och upphör 20.1.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor".

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 5.1.2022 kl. 16:11
Uppdaterad 5.1.2022 kl. 16:11