Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni

Landskapsregeringen har 20.5.2021 fattat ett beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar utomhus under perioden 21.5.2021-3.6.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer inomhus och högst 100 personer i avgränsade områden utomhus kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (reviderad 20.5.2021) och att landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 beaktas. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förutsättning att det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (reviderad 20.5.2021) och att landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 beaktas. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ifall inget av det ovannämnda är tillämpligt gäller det generella förbudet rörande alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 21.5.2021-3.6.2021.

Begränsning av antalet personer
Begränsning personantal Inomhus Avgränsade områden utomhus
Upp till 20 personer Tillåtet Tillåtet
Mellan 21 - 50 personer Tillåtet om anvisningar följs Tillåtet om anvisningar följs
Mellan 51 - 100 Förbjudet Tillåtet om anvisningar följs
Mellan 101 - 500 personer Förbjudet Tillåtet om det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och om anvisningar följs
Över 500 personer Förbjudet Förbjudet

Beslutet träder i kraft 21.5.2021 och upphör 3.6.2021 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 20.5.2021 kl. 14:53
Uppdaterad 21.5.2021 kl. 13:45