Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni

Landskapsregeringen har 3.6.2021 fattat beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under perioden 4.6.2021-17.6.2021. Enligt landskapsregeringens uppdaterade anvisningar måste arrangörer säkerställa att kunder eller deltagare har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men utomhus krävs det inte längre att ett specifikt säkerhetsavstånd ska hållas.

Inomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med högst 50 personer eller, under förutsättning att det finns en på förhand reserverad plats för alla personer, med högst 100 personer.

I avgränsade platser utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med högst 500 personer.

När offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med över 20 personer måste landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (reviderad 3.6.2021) följas och landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 beaktas. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ifall inget av det ovannämnda är tillämpligt gäller det generella förbudet rörande alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 4.6.2021-17.6.2021.

Tabell

Beslutet träder i kraft 4.6.2021 och upphör 17.6.2021 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.