Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen beslöt att från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.

Den senaste tiden har epidemisituationen på Åland varit liknande den i andra regioner i Finland och sämre än de länder från vilka man kan resa direkt till Åland. Delta-varianten av det virus som orsakar covid-19 dominerar redan såväl inrikes som i samtliga länder i närområdet. Den ökande täckningsgraden av vaccinering mot covid-19 innebär att Ålands befolkning nu är betydligt bättre skyddad mot allvarliga hälsokonsekvenser av covid-19 än tidigare under pandemin. Landskapsregeringen bedömer därför att det inte längre är nödvändigt att ha kvar karantänrekommendationen för inresande från utlandet. Beslutet är i linje med de gemensamma principer för skydd mot spridning av covid-19 över gränser som har överenskommits på EU-nivå enligt europeiska rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin ((EU) 2020/1475).

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet kan läsas under rubriken ”Bilagor” här intill.

Publicerad 12.8.2021 kl. 14:37
Uppdaterad 12.8.2021 kl. 14:40