Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen beslöt att från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.

Den senaste tiden har epidemisituationen på Åland varit liknande den i andra regioner i Finland och sämre än de länder från vilka man kan resa direkt till Åland. Delta-varianten av det virus som orsakar covid-19 dominerar redan såväl inrikes som i samtliga länder i närområdet. Den ökande täckningsgraden av vaccinering mot covid-19 innebär att Ålands befolkning nu är betydligt bättre skyddad mot allvarliga hälsokonsekvenser av covid-19 än tidigare under pandemin. Landskapsregeringen bedömer därför att det inte längre är nödvändigt att ha kvar karantänrekommendationen för inresande från utlandet. Beslutet är i linje med de gemensamma principer för skydd mot spridning av covid-19 över gränser som har överenskommits på EU-nivå enligt europeiska rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin ((EU) 2020/1475).

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet kan läsas under rubriken ”Bilagor” här intill.