Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger

Landskapsregeringen kommer att hålla de publika delarna vid Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stängda för fysiska besök till och med den 14 mars 2021 på grund av det försämrade smittläget gällande Covid-19 på Åland.

Det som berörs är utställningsdelarna vid Ålands museum och forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv samt övriga fysiska besök. Service via e-post och telefon erbjuds som vanligt.

Kontaktperson: Avdelningschef Niklas Stenbäck, tel +358- (0)18 - 25 000, niklas.stenback@regeringen.ax