Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Presskonferens Johan Ehn

Ålands representant i Helsingfors är utsedd

Idag på onsdagen presenterade lanskapsregeringen Ålands representant i Helsingfors. Det blir fd. talman, minister och lagtingsledamot Johan Ehn som tillträder den 1 september samtidigt som nuvarande Ålandskontoret byter namn till Ålands representation i Helsingfors.

- Att förbättra Ålands närvaro och arbete utanför Åland är något som fanns med i regeringsprogrammet då regeringen tillträdde. Omständigheterna har gjort att tillsättandet dragit ut lite på tiden, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Johan Ehn valdes bland fyra sökanden som alla var behöriga och kallades till intervju. Efter en noggrann urvalsprocess valdes Ehn där han erfarenhet och kunskap om Åland, att arbeta internationellt, ha ett stort nätverk samt kunnandet om landskapsregeringens och lagtingets arbete ansågs väga över till hans fördel.

Tjänsten som till att börja med är tillsatt på fyra månader kommer senare att utvärderas och kommer fortsättningsvis tillsättas årligen.

- Den personliga närvaron för att föra fram sina frågor är avgörande för hur man ska lyckas, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.

Landskapsregeringen kommer inledningsvis att tillsammans med Johan Ehn samla ihop de frågor som anses viktiga att driva, bland dessa är självstyrelselagsrevisionen och de framtida finanserna bland de viktigare.

Publicerad 29.6.2022 kl. 16:11
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 16:16