Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En ålänning tillåts i bolagsstyrelserna

Landskapsregeringen beslöt vid dagens sammanträde om en ändring av tillståndsprinciperna för näringsutövning. Från och med nu räcker det att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatt i landskapet under de fem senaste åren.

Enligt landskapslagen om rätt att utöva näring kan landskapsregeringen efter prövning i varje enskilt fall bevilja tillstånd för näringsutövning i landskapet Åland. I syfte att säkerställa likabehandlingsprincipen finns ett principdokument för behandling av tillståndsgivning gällande näringsutövning. I dokumentet anges på vilka grunder landskapsregeringen ska bevilja tillstånd. Det är dessa principer som nu ändras gällande kravet på styrelsens sammansättning för juridiska personer. Innan ändringen krävdes det att minst 2/3 av styrelsemedlemmarna har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta på Åland under minst fem år. 

Dagens beslut är en del av landskapsregeringens modernisering av näringsrätten. I januari i år överlämnades ett betänkande om en modernisering av näringsrättslagstiftningen till lagberedningen och senare i år väntas ett lagförslag föras till lagtinget.

Det finns en bred politisk konsensus kring att vi ska lindra styrelsekravet. Näringslivets stora behov av ett moderniserat regelverk och den negativa ekonomiska utvecklingen i samhället till följd av corona-pandemin gör att vi anser att det finns ett behov av att vidta omedelbara åtgärder som stärker det åländska näringslivets förutsättningar och ökar attraktionskraften. Vi tror att det här är ett efterlängtat beslut, säger vicelantråd Harry Jansson.

Kontaktpersoner

Harry Jansson, vicelantråd
Telefon +358 457 3135 296
E-post harry.jansson@regeringen.ax

Rasmus Lindqvist, t.f. rättssakkunnig
Telefon +358 18 25 193
E-post rasmus.lindqvist@regeringen.ax

Publicerad 18.2.2021 kl. 16:35
Uppdaterad 18.2.2021 kl. 16:35