Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax

Nu finns samtliga författningar som givits ut i Ålands författningssamling tillgängliga här på regeringen.ax. Utgivningen började 1923 och i författningssamlingen finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Författningarna från åren 1923-1997 är inskannade versioner av de tryckta författningarna och har tidigare inte varit tillgängliga på regeringen.ax. Från och med år 1998 finns de åländska författningarna som digital text.

Ålands författningssamling

Samtidigt som de äldre författningarna från åren 1923-1997 blir tillgängliga på webbplatsen lanserar vi också nya möjligheter att söka i åländsk lagstiftning. Med den nya sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka enbart i innehåll av typerna Ålands författningssamling och Ålands lagsamling 2012. Den nya sökfunktionen erbjuder både fritextsök och möjlighet att filtrera sökresultatet enligt parametrar som typ och år. Funktionen Gå till författning kan du använda om du känner till år och nummer för den författning du söker.

Sök i åländsk lagstiftning

Publicerad 17.5.2017 kl. 15:58
Uppdaterad 17.5.2017 kl. 16:15