Älginventeringen 2023

Men kort varsel så genomfördes det en älginventering lördagen 11 mars. Förutsättningarna uppstod när vi fick ordentligt med snö under onsdagen samma vecka. Senaste vintern vi hade möjlighet att göra inventering var 2018 så det var dags igen nu. Orsaken till tidigare uteblivna inventeringar är förstås dåliga inventeringsförhållanden tidigare år. 10 av 15 älgvårdsområden hade möjlighet att genomföra inventeringen denna helg, flera områden i skärgården avstod då det efter snöfallet uppstod flera kalla nätter med nybildade isar som följd. Ett antal områden har meddelat att det var svårt att få älgjägarna att ställa upp i tillräcklig mängd, varför resultatet får ses som en minimistam, dock är resultatet så tydligt att trenden är odiskutabel.  Resultatet var 362 älgar jämfört med 601 älgar år 2018. Vilket är en rejäl minskning i procent uttryckt så är det 40 %. Fördelningen mellan fasta Åland och skärgården var 180 respektive 182 älgar.  Du hittar hela resultatet från inventeringen på regeringen.ax på sidan Statistik över jakt- och viltvård