Allmänna skyddsföreskrifter vid fortsatt vattenskyddsarbete

Ett förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter har varit på remiss under september till och med oktober 2019. Ny och ändrad kunskap inhämtades från remissinstanserna. Nu har de allmänna skyddsföreskrifterna slagits fast som grund för det fortsatta vattenskyddskyddsarbetet.

Läs mer om skyddsföreskrifterna under rubriken ”Bilagor” här intill.

Publicerad 19.11.2019
Uppdaterad 19.11.2019