Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmänna skyddsföreskrifter vid fortsatt vattenskyddsarbete

Ett förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter har varit på remiss under september till och med oktober 2019. Ny och ändrad kunskap inhämtades från remissinstanserna. Nu har de allmänna skyddsföreskrifterna slagits fast som grund för det fortsatta vattenskyddskyddsarbetet.

Läs mer om skyddsföreskrifterna under rubriken ”Bilagor” här intill.

Publicerad 19.11.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 19.11.2019 kl. 13:42