Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Analys av fiskmuskel och fisklever från gös för Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen har låtit analysera miljögifter i gösar från Lumparn. Resultaten finns i rapporten "Analys av fiskmuskel och fisklever från gös för Ålands landskapsregering" under rubriken "Bilagor" här intill.

Gös är en mager fiskart, som både fiskas och äts i stor utsträckning på Åland. Den är också en lokal art som både förökar sig och lever vid Åland, vilket gör att halterna av miljögifter reflekterar enbart åländska förhållanden. Överlag hade inte de åländska gösarna speciellt höga halter av miljögifter, men en viss osäkerhet fanns för bromerade flamskyddsmedel samt för PFOS (svårnedbrytbart ämne som bland annat förekommit i brandsläckningsskum). Vid bedömningen har hänsyn tagits till EU:s gränsvärden för försäljning och/eller till de miljökvalitetsnormer som används för värdering av kemiskt status. Förutom dessa värden finns även hälsobaserade riktvärden TDI = dagligt tolerabelt intag, men en sådan bedömning har inte utförts i denna rapport.

 

Kontaktpersoner:

Kaj Ådjers, fiskeribyrån, tel.  +358 18 25297

Susanne Vävare, miljöbyrån, tel. +358 18 25456

Publicerad 24.1.2017 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:27