Pärmbildsillustration för Utvecklings- och hållberhetsagendan

Andra upplagan av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda publiceras idag

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades i september 2016. Idag publiceras utvecklings- och hållbarhetsagendans andra upplaga.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” såg sitt ljus år 2016. Knappast någon som var på plats när utvecklings- och hållbarhetsagendan manifesterades insåg att det skrevs nutidshistoria den 23 september 2016.

- Sju år senare, och halvvägs till 2030, kan vi konstatera att utvecklings- och hållbarhetsagendan är väletablerad som vårt gemensamma samhällskontrakt. Föreningar, kommuner, företag, skolor, myndigheter, konstnärer och privatpersoner är engagerade i såväl bärkraft-nätverket som i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendans mål, säger Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare.

Sedan agendan manifesterades har ett flertal delmål definierats för agendans sju strategiska utvecklingsmål för 2030. Dessutom har det fastställts huvudindikatorer och etablerats färdplaner för målen. Därav publicerar utvecklings- och hållbarhetsrådet nu, när vi är halvvägs till 2030, en andra upplaga av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Denna andra upplaga (se bilaga)är kompletterad med delmålen, huvudindikatorerna och färdplanerna. Det är en teknisk uppdatering, utan förändringar i riktning eller substans. De strategiska utvecklingsmålen och dess delmål kommer inte ändras fram till 2030, förutom vid extraordinära omvärldsförändringar.

Landskapsregeringen och dess förvaltning agerar koordinator för genomförandet av agendan:

- Det är hjälpsamt i genomförandet att vi nu får en andra upplaga av utvecklings- och hållbarhetsagendan där delmålen, huvudindikatorerna och färdplanerna ingår. Huvudindikatorerna ger oss en bild av om det åländska samhället i sin helhet utvecklas i riktning mot våra gemensamma mål för 2030, säger John Eriksson, förvaltningschef och ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering.