Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ändringar i avbytarlagen fr.o.m. 1.9 2019

Sedan avbytarverksamheten gjordes om till ett ekonomiskt stöd år 2015, har en uppföljning med remissrunda gjorts och nu resulterat i efterfrågade förändringar. De detaljer som har ändrats kan sammanfattas i följande:

 

  1. Hur många djur som krävs för att uppnå en djurenhet har ändrat för dikor, får och getter. Tre dikor (tidigare 5) räknas hädanefter som en djurenhet, 10 tackor (tidigare 17) och 2 getter i mjölkproduktion (tidigare 8). Det krävs fortsättningsvis minst 6 djurenheter för att vara berättigad till stöd för ledighet, men det blir lättare att nå upp till den gränsen.
  2. För gårdar med äggproduktion, smågrisproduktion och nötkreatur som kräver daglig stallskötsel året runt har antalet stödberättigade lediga timmar höjts för att bättre motsvara situationen jämfört med mjölkproducenter.  Gårdar med 6 – 17,99 djurenheter får rätt till 150 timmar per år och gårdar över 18 djurenheter 300 timmar per år.
  3. Den övre gränsen för vilken stöd utbetalas har höjts till 35 euro i timmen för företagare och 18 euro i timmen för timanställdas löne- och lönebikostnader.
  4. Kravet för att erhålla stöd vid sjukskrivning och föräldraledigheter har sänkts från 6 djurenheter till 4.
  5. Den tidsperiod för vilken stödet vid sjukskrivning och föräldraledighet betalas har förlängts till 300 dagar. Stödet för 30 dagar av sjukskrivning eller föräldraledighet har höjts till samma nivå som för ledighet, dvs till 80 %. 
  6. Stödet för de återstående 270 dagarna är högst 9 euro per timme eller 50 % av kostnaden för en timanställd.
  7. De 30 dagar som stöd för företagare beviljas kan härefter utnyttjas när som helst under sjukskrivnings- eller föräldraledighetsaperioden.

Mer om avbytarstödet kan du läsa på sidan avbytarstöd och vikariehjälp

Publicerad 3.10.2019 kl. 14:53
Uppdaterad 3.10.2019 kl. 14:57