Ändringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser på Åland från och med 1 februari 2022

Finlands regering har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin.Från och med den 1 februari gäller följande:

  • Förplägnadsverksamhet som huvudsakligen serverar alkohol (t ex barer) ska upphöra serveringen av alkoholdrycker kl. 17:00 och får hålla öppet för kunder till 18:00.
  • Förplägnadsrörelser med matservering (restauranger) ska upphöra serveringen av alkoholdrycker kl. 20.00 och får hålla öppet för kunder till kl.  21.00.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarandebordsyta.

Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till begränsningar fram till och med den 15 februari 2022.För förplägnadsrörelserna på Åland gäller fortsättningsvis:

  • De allmänna skyldigheterna som gäller hygien och avstånd mellan kunder.
  • Att verksamheten har en plan där åtgärder att förhindra smitta beskrivs.

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 februari 2022 kl. 00:00.