Ändringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser på Åland från och med 14 februari 2022

Finlands regering har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin.

Från och med den 14 februari gäller följande för alla restauranger:

  • Restaurangerna får hålla öppet för kunder till kl 24:00
  • Serveringen av alkoholdrycker avslutas senast kl. 23.00

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till begränsningar fram till och med den 28 februari 2022.

För förplägnadsrörelserna på Åland gäller fortsättningsvis:

  • De allmänna skyldigheterna som gäller hygien och avstånd mellan kunder.
  • Att verksamheten har en plan där åtgärder att förhindra smitta beskrivs.

Mer information om de skyldigheter som fortsatt gäller finns på landskapsregeringens hemsida.

De nya bestämmelserna träder i kraft 14 februari 2022 kl. 00:00.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.