Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021

Landskapsregeringen fastställde den 26.11.2020 ändringar i jaktförordningen för landskapet Åland. Beslutet innebär i huvudsak ändringar i jakttider, till exempel en förlängning av jakttiden för rådjur och vitsvanshjort, en förlängning av jakten på gräsand, knipa och storskrake, tidigareläggning av jaktstarten på ringduva, allmän jakttid införs för kaja, skata, enkelbeckasin och kricka, samt fredning av småskrake och brunand. I förordningen ändras också kraven på skjutvapenammunition som används vid jakt med kulgevär med en helt ny uppställning och kategorisering av ammunitionens egenskaper och vilka viltarter som får jagas med olika typer av ammunition. Kategoriseringen tar hänsyn till att blyfria alternativ finns tillgängliga för de flesta kalibrar vilket uppmuntrar användningen av blyfri ammunition.

 

Se ändringarna i sin helhet i protokollet i bilagan här bredvid.

Publicerad 27.11.2020 kl. 11:35
Uppdaterad 27.11.2020 kl. 13:51