Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En guldfisk som hoppar från en skål till en annan.
Foto: Öresundskommittén

Anmäl ett möjligt gränshinder på www.granshinder.ax

Nu kan den som anser sig vara utsatt för ett gränshinder, som hindrar mobiliteten mellan de nordiska länderna, göra en anmälan via nätet.

Att ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.” Det är kärnan i den nya visionen som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019. I visionen ligger också meningen att underlätta mobiliteten mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan 2014 haft uppgiften att arbeta för

  • att eliminera eller avklara existerande gränshinder mellan de nordiska länderna
  • att förebygga uppkomst av nya gränshinder
  • att öka och effektivisera informationstjänsterna

I det nordiska gränshindersamarbetet är gränshinder ”lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet eller företags möjligheter att verka över gränserna i Norden”. Att olika ersättningsnivåer och skatter förekommer i de nordiska länderna är inte gränshinder. Däremot betraktas det som ett gränshinder om en person på grund av sin mobilitet får sämre villkor än andra personer i en jämförbar situation, såväl i bosättningslandet som i arbetslandet.

För att rapportera ett möjligt gränshinder har vi tagit fram ett formulär som kan fyllas i och tjänar som ett underlag för en juridisk bedömning där även berörda länder får lämna ett yttrande. På Åland kan anmälan om ett möjligt gränshinder göras på:

www.granshinder.ax

En mer detaljerad beskrivning av Gränshinderrådet och aktuella gränshinder hittar man via Nordens webbplats.

Gränshinderrådet på Nordens webbplats

Mer information

För ytterligare information kontakta Ålands representant i Gränshinderrådet Gunnar Westerholm.

Telefon: +358 18 25 3838
E-post: gunnar.westerholm@regeringen.ax

Publicerad 7.2.2020 kl. 15:40
Uppdaterad 7.2.2020 kl. 15:42