Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott

Den varg som sköts under skyddsjakt i Hammarland den 28 december 2019 har efter undersökning av Livsmedelsverket konstaterats burit på en äldre skottskada. Åldersbestämningen av skottskadan klargör att den har ådragits på Åland men inte i samband med den tillståndsgivna skyddsjakten. I ljuset av detta har landskapsregeringen beslutat att polisanmäla skadan som ett misstänkt brott mot jakt- och naturvårdslagstiftningen. I övrigt bedömdes vargens hälsotillstånd som måttligt. Individen bar inte på rabies eller dvärgbandmask men hade trikiner.

Vårvintern 2018 vandrade två vargar från fastlandet till fasta Åland. Dessa vargar konstaterades med DNA-analyser av spillning vara ett syskonpar, en hane och en hona, som fötts i Kjulo (Köyliö) troligtvis under våren 2017. Vintern 2018–2019 påträffades endast hanvargen vid inventering och efter sommaren 2018 finns inga dokumenterade observationer av två vargar. Efter upprepade vargattacker på tamdjur fattade landskapsregeringen den 4 oktober 2019 beslut om att ge Hammarlands jaktvårdsförening uppdraget att fälla en varg i Hammarland. Vargen fälldes den 28 december 2019. Vargen, med största sannolikhet (men ännu inte bekräftat av DNA-analyserna) den hane som vandrat in våren 2018, hade en skada på vänster framben där handleden hade stelnat i 90 graders vinkel. Efter närmare undersökning av Livsmedelsverket konstaterades skadan vara orsakad av en gammal utläkt skottskada. Livsmedelsverkets bedömning var att skadan var mer än ett par månader gammal men inte flera år.

Landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård konstaterade redan i mars 2019 att hanvargen haltade men kunde naturligtvis inte bedöma vad som orsakat skadan och hur bestående skadan var. På det bildmaterial som finns på vargarna under våren och sommaren 2018 kan man inte se motsvarande skada som på den fällda vargen, men eftersom det inte går att identifiera de olika vargarna utgående från de bilder landskapsregeringen har tillgång till så går det inte med säkerhet att säga att det handlar om samma varg. Med beaktande av ovanstående är det sannolikt att vargen skottskadats efter ankomsten till Åland. Eftersom skottskadan inte har inträffat i samband med skyddsjakt i enlighet med jaktlagstiftningen, har landskapsregeringen beslutat att polisanmäla detta som misstänkt brott mot jakt- och naturvårdslagstiftningen.

Vik. naturvårdsintendent, David Abrahamsson, david.abrahamsson@regeringen.ax, +358 18 25551

Jaktförvaltare, Robin Juslin, robin.juslin@regeringen.ax, +358 18 25313

 

Publicerad 1.4.2020 kl. 13:12
Uppdaterad 1.4.2020 kl. 13:12