Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ännu ett restriktionsbeslut om fågelinfluensa - täcker stora delar av Åland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade tidigare idag den 9.12.2016 ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Senare samma dag den 9.12.2016 kom ytterligare ett beslut om restriktionszon. Denna gång är orsaken prover tagna på döda havsörnar i Eckerö och Sund, som har visat på fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa.

Läs mer om Eviras restriktionsbeslut från den 9.12.2016 på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

 

Kontaktuppgift:

Byråchef Helena Blomqvist, +358 18 25460

Publicerad 9.12.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:28