Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad

Det statliga krisstödet för fodervall, foderkorn och vårvete kan nu sökas elektroniskt via Viputjänsten eller med Livsmedelsverkets blankett nummer 486. Ansökan måste vara inlämnad senast 31.1.2019.

Stödet handläggs av kommunernas lantbrukssekreterare och det är alltså de som har svaren på era eventuella frågor gällande detta stöd. Avbytarstöd som utbetalats till dig som deminimisstöd behöver du inte uppge här, eftersom jordbruksverket redan har de uppgifterna.

Info om det åländska stödet som omfattar de övriga jordbruksgrödorna kommer i ett senare skede.

Länk till viputjänsten https://vipu.mavi.fi/login.jsp

LÄnk till livsmedelsverkets blankett https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/sv/486sv.pdf

Publicerad 16.1.2019
Uppdaterad 16.1.2019