Antalet plastkassar minskar

Att plastkassar inte är bra för miljön har vi fått höra många gånger. Antalet plastkassar som används på Åland minskar visar statistiken. Minskningen sker främst genom att andra typer av kassar erbjuds i butikerna.

Plast baserar sig på olja vilket är en fossil resurs. Kassar används ofta bara en till två gånger. Så plastkassar är både dåliga på grund av att de baserar sig på ohållbara råvaror och för att de har en kort livscykel med få användningar. 2016 tecknade Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering ett avtal för att arbeta för att minska antalet plastkassar. Genom avtalet ges möjlighet för företag att frivilligt förbinda sig till att minska antalet plastkassar som de släpper ut till kund. I dagsläget har de stora livsmedelsbutikerna anslutit sig till arbetet. Plastkassarna som dessa butiker släpper ut till kund är inte alla plastkassar som släpps ut till kunder men ändå en så pass stor del av alla kassar att det ger en god bild av situationen.

Ett sätt att minska antalet plastkassar är att erbjuda kassar i andra material än plast, till exempel biobaserade komposterbara kassar eller papperskassar. Ett annat sätt är att minska antalet kassar som släpps ut till kund. Företagen kan dels fråga om kunden behöver en kass istället för att automatiskt ge en kass. Kunden kan å sin sida fundera efter om den faktiskt behöver en kass. Flergångskassar är också ett bra alternativ för att minska på behovet av kassar.

Som en del av avtalet samlar Ålands Näringsliv in siffror på hur många plastkassar som släpps ut till kund från de företag som gått med i samarbetet. Under 2022 släpptes ungefär 600 000 plastkassar ut vilket är en klar minskning mot 2017, vilket var första året som siffror togs fram, då det var långt över miljonen plastkassar som släpptes ut. Den största förändringen har kommit genom att plastkassar ersatts med kassar av andra material och vissa butiker erbjuder inte ens plastkassar längre.