Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anvisning för hantering av fiskeredskap och utrustning inom restriktionszon för IHN-fisksjukdom

I en åländsk fiskodling har påträffats IHN-virus hos regnbågsforell den 27.5.2021, ett virus som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar under våren levererats till Åland. IHN-smittan bekräftades i prov som levererats till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring fyndplatsen. Fiskförflyttningar från och till odlingarna begränsas inom zonen. IHN smittar inte till människa.

Fiske inom restriktionszonen är tillåten. Livsmedelsverket har gett ut en anvisning man rekommenderar att följs för hanteringen av fiskeredskap och utrustning vid fiske inom zonen.

Se bilagor här intill

Publicerad 3.6.2021 kl. 15:49
Uppdaterad 4.6.2021 kl. 16:04