Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats

Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019.

Under entreprenadtiden leds trafiken enkelriktat med trafikljus och hastighetsbegränsning över den gamla bron.

Farleden under bron kommer att vara avstängd under projekttiden.

Arbetet har inletts med att ta bort markvegetationen på Töftösidan.

Sprängningsarbete och flyttande av sprängsten och jordmassor kommer att inledas på Töftösidan vecka 7.

Sprängningsarbetet fortgår ca 3 månader. De dagar då sprängning utförs kan det uppstå kortare avbrott i trafiken på maximalt 10 minuter. Vi ber trafikanterna uppmärksamma detta vid resor till och från Vårdö.

Kontaktpersoner:

Ålands landskapsregering
Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504

Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy
Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795

Publicerad 9.2.2017 kl. 09:00
Uppdaterad 9.2.2017 kl. 09:00