Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Arealstöd ändring av frivilliga komplement

Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och kan lämnas per e-post eller som vanlig post. Anhållan skickas till registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering, Jordbruksbyrån, PB 1060, 22100 Mariehamn. 

Kom ihåg att skriva vilka skiften som ska ändras och ert lägenhetssignum i ansökan.

Publicerad 6.10.2020 kl. 08:20
Uppdaterad 6.10.2020 kl. 08:20