Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Återgång till turlistenlig trafik i skärgårdstrafiken från måndag 11 juli

Från och med måndag 11.7 trafikerar alla färjor på sina ordinarie linjer och enligt tidtabell. Under söndagskvällen 10.7 tar sig färjorna tillbaka till sina ordinarie linjer enligt nedan, för att kunna trafikera som normalt från måndagen 11.7.

På linjen Åva-Osnäs avslutar M/S Odin sin trafik kl. 17:10 i Osnäs. M/S Doppingen kör avgången kl. 18:35 från Osnäs. M/S Viggens avgång från Åva senareläggs till kl. 21.00. Därefter turlistenlig trafik från kl. 21:40.

M/S Doppingens ordinarie avgångar kl. 17:55-19:15 ställs därmed in.

På linjen Hummelvik-Torsholma avslutar M/S Viggen sin trafik kl. 19:40 i Torsholma. M/S Odin kör avgången kl. 20:00 från Torsholma till Hummelvik.

På tvärgående linjen avslutar M/S Ejdern sin trafik kl. 19:45 i Långnäs.

Bokade kunder informeras om ändringarna.

Publicerad 8.7.2022 kl. 12:39
Uppdaterad 8.7.2022 kl. 12:39