Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Avtal med Ansgar Ab har tecknats

Landskapsregeringen har tecknat avtal med Ansgar Ab för trafik på linjen Hummelvik-Torsholma för perioden 2019-2024 och en option för 2025. Avtalet gäller för m/s Alfågeln.

I upphandlingen för linjen Hummelvik-Torsholma inkom tre anbud. De konkurrerande anbuden kom från Nordic Jetline Finland Ab och ett från under bildning varande bolag. Utvärderingspriset i upphandlingen var för Ansgar Ab:s anbud ca 7,36 miljoner euro. De konkurrerande anbuden från NJL var på ca 11,1 miljoner euro och från UBV bolaget ca 10,8 miljoner euro. I utvärderingspriset ingår även optionstiden om 1-12 månader. Denna upphandling skiljer sig från den som gjordes förra gången eftersom norra linjens trafik ändrades så att Hummelvik-Torsholma trafikeras från 1.9.2019 av ett fartyg, m/s Alfågeln istället för tidigare två. Från hösten avslutas Asterholma-Lappo-Torsholmalinjen och en ny linje Brändö-Kumlinge upphandlas istället.

Inget besvär över upphandlingen inkom till marknadsdomstolen, vilket betyder att landskapsregeringen kunde teckna upphandlingsavtalet.

”Vi är glada att flera företag är intresserade av att bjuda på trafiken. Dessutom är det bra för skärgårdstrafiken att det vinnande anbudet sänker driftskostnaderna för linjen från ca 165 000 euro per månad med två fartyg till ca 100 000 euro per månad med ett fartyg, samtidigt som kapaciteten och komforten på linjen ökar” säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Avtalet är ett s.k. driftsavtal, var landskapsregeringen äger tonnaget, sköter dockningar och översyner samt står för bränslet. Entreprenören ska trafikera enligt turlista, bemanna fartygen, sköta det dagliga underhållsarbetet och navigera fartygen ekonomiskt. Hummelvik-Torsholmalinjen kommer från 1.9.2019 i huvudsak att ha tre dagliga avgångar i båda riktningar med små säsongsvariationer på antalet avgångar. På Ålandstrafikens hemsida finns höstens turlista publicerad. Transportkapaciteten på linjen höjs eftersom m/s Alfågeln är dubbelt större än m/s Knipan, som gått i par med m/s Alfågeln. Samtidigt höjs passagerarkomforten eftersom m/s Alfågeln har ett café.

Ytterligare information:

Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån, infrastrukturavdelningen
Telefon +358 18 25156 eller +358 40 1719980
E-post sten.schauman@regeringen.ax

Mika Nordberg, infrastrukturminister
Telefon +358 400 661151

Publicerad 10.6.2019 kl. 12:47
Uppdaterad 10.6.2019 kl. 12:54