Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Axganmat, projektledare sökes

Offertförfrågan.

Projektledare för att lyfta fram

Axganmat under evenemang.

 

Vi söker en projektledare under 2020, med möjlighet till förlängning under 2021 och 2022, för att lyfta fram och samordna synligheten av åländsk mat, livsmedelsprodukter och mataktiviteter – axganmat - under evenemangen ”Tall Ships Race” 2021 och ”Åland 100 år 2021 – 2022.

Uppdraget ska bidra till att evenemangen  ger ålänningar och gäster goda upplevelser knutet till åländsk mat och drycker.

 

Hela projektet går i linje med Ålands hållbara livsmedelsstrategi och Utvecklings och hållbarhetsagenda för Åland.

 

Under bägge evenemangen vill vi visa upp det bästa Åland har när det gäller mat och måltider. Målsättningen är att all mat som serveras under evenemangen till största delen är tillredda av åländska råvaror – axgan. Samtidigt måste vi se till att all mat som serveras och livsmedelsprodukter som säljs håller en hög kvalitet.

 

I arbetet ingår också att sammankoppla producenter och matlagare, så att man har framförhållning där matlagarna i god tid gör beställningar hos råvaruleverantörerna och meddelar vilka volymer som behövs, så råvarorna är tillgängliga vid rätt tidpunkt.

 

Arbetet utgår från ”Terroir- och merroiratlas för Åland” och webbsidan Nordic Food Diplomacy kan vara till stor hjälp i planeringen.

Inspiration för uppdraget inhämtas även från ”Rapport for profilering av norsk mat under ski-VM 2011”, där man profilerade norsk mat i samband med arrangemanget.

 

Uppdraget innebär också att göra upp mätbara målsättningar för projektet och upprätta en tidsplan för aktiviteter under projektet.

 

En styrgrupp tillsätts för att leda arbetet och vara ett bollplank för projektledaren..

 

Uppdraget består av 300 timmar fördelat under hela 2020. 

I slutet av 2020 utvärderas arbetet och det finns möjlighet att förlänga uppdraget till 2021 - 2022.

 

Målgruppen är jordbrukare, fiskare, fiskodlare, mathantverkare, livsmedelsförädlande företag, grossister, restauranger, cateringföretag samt övriga som jobbar med mat under dessa evenemang.

Press och media är också en viktigt målgrupp för uppdraget.

Ett nära samarbete sker också med arrangörsgrupperna för respektive evenemang.

 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas där följande kriterier kommer att beaktas i bedömningen

-          Pris per timme

-          Projektledarens kompetens som beskrives i ett bifogat CV

-          Referenser från tidigare genomförda uppdrag

 

I priset ingår samtliga kostnader förknippade med uppdraget. För resor med egen bil inom Åland erläggs 43 cent per kilometer enligt redovisning.

                                                                                           

Meriterande är befintliga kontakter till jordbrukare, fiskare, fiskodlare, mathantverkare,  livsmedelsförädlande företag, grossister och restauranger.

 

Närmare upplysningar ger landsbygdsutvecklare Lena Brenner, tel.  0457 526 7305, e-post; lena.brenner@landsbygd.ax

 

Offerten skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 2.3.2020 kl. 16.15. Offerten sänder du till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN eller registrator@regeringen.ax.

Märk kuvertet eller ämnesraden i mailet med ”Axganmat”.

Publicerad 11.2.2020 kl. 14:50
Uppdaterad 11.2.2020 kl. 14:59