Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsad framkomlighet i Lemströms kanal 21/4 - 29/4 2022

Under perioden 21/4 – 29/4, kl 07:30-17:30 är framkomligheten för båttrafik i Lemströms kanal mycket begränsad på grund av underhållsarbeten i kanalen.

Underhållsarbetena omfattar rensning av kanalens botten och slänter från lösa stenar och andra föremål som kan störa båttrafiken. Arbetet görs med dykare från stödbensponton. På platsen finns också en mindre bogserbåt. De stenar som tas upp kommer att lyftas iland vid kanalen och transporteras bort. Arbetet kommer att pågå dagligen mellan kl 07:30 och 17:30.

Medan arbetet pågår kan extra broöppningar att förekomma. Medan underhållsarbetet genomförs kommer framkomligheten för båttrafiken att vara mycket begränsad. Periodvis kan kanalen vara helt avstängd för båttrafik.

Underhållsarbetet är nödvändigt för att bibehålla kanalen som en sjösäker farled.

Landskapsregeringen ber båtförare och trafikanter att visa hänsyn medan underhållsarbetet pågår.

Publicerad 21.4.2022 kl. 10:32
Uppdaterad 21.4.2022 kl. 12:35