Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. arbeten med den nya Vårdöbron

Onsdagen den 6.12.2017 påbörjas byggnadsarbeten som kan orsaka köbildning och störningar i trafiken vid Vårdöbron på landsväg nr 670. Dessa arbeten beräknas pågå ca en vecka, men kan ta längre tid beroende på väderförhållandena.

Gång- och cykelvägen på bron är under denna tid avstängd.

Parkeringsförbud på landsväg nr 670 gäller från bron ca 1 km i vardera riktningen.

Vattenområdet i sundet är reserverat för pråmar och kran och får inte trafikeras av obehöriga.

Trafikanter ombeds reservera extra tid för att passera området. 
 

Kontaktpersoner:

Huvudentreprenör Graniittirakennus Kallio Oy
Platschef Magnus Ahlskog, +358 40 8125795

Ålands landskapsregering
Projektchef Taneli Ala-Rakkola, +358 457 3500504

Publicerad 4.12.2017
Uppdaterad 4.12.2017