Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsning för förplägnadsrörelser lindras gällande kravet på sittplats inomhus

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin.

Från och med 16 september gäller följande för förplägnadsrörelser på Åland:

  • Kravet om att varje kund ska ha en egen sittplats inomhus slopas.
  • Fortsättningsvis inte några särskilda begränsningar gällande serverings- och öppettiderna.

För förplägnadsrörelserna på Åland gäller däremot fortsättningsvis:

  • De allmänna skyldigheterna som gäller hygien och avstånd mellan kunder.
  • Att verksamheten har en plan där åtgärder att förhindra smitta beskrivs.

Byråchef Ylva Lindström tel. +358 18 25264, ylva.lindstrom@regeringen.ax

Publicerad 15.9.2021 kl. 15:34
Uppdaterad 15.9.2021 kl. 15:34