Begränsning av framkomlighet längs Lemlandsvägen

Den 13 augusti 2018 inleds arbetet med att fräsa upp Lemlandsvägen på sträckan Lemström – Söderby.  Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet och trafiken kommer att på en ca 500 meters lång sträcka att regleras med trafikljus och ha en hastighetsbegränsning av 30 km/h. Uppfrästa delsträckor kommer att vara hastighetsbegränsade till 50 km /h.

Arbetet ska utföras inom hela vägarbetsområdet om 6,5 km och beräknas ta ca 3 arbetsveckor i anspråk inklusive beläggningsarbetet.

Trafikanter uppmanas att reservera extra tid p.g.a. hastighetsbegränsningarna och eventuell köbildning vid trafikljusen.

Kontaktperson under fräsningsarbetet är entreprenör Jonas Karlsson telefon 0457-5483295.

Publicerad 8.8.2018
Uppdaterad 9.8.2018