Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsningar gällande serverings- och öppettider för förplägnadsrörelser upphävs 5 september

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin.

Från och med den 5 september gäller inte några särskilda begränsningar gällande serverings- och öppettiderna för förplägnadsrörelser på Åland.

För förplägnadsrörelserna gäller fortsättningsvis:

  • Att varje kund inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta.
  • De allmänna skyldigheterna som gäller hygien och avstånd mellan kunder.
  • Att verksamheten har en plan där åtgärder att förhindra smitta beskrivs.
Publicerad 2.9.2021 kl. 15:03
Uppdaterad 2.9.2021 kl. 15:04