Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Betalning av förskott för jordbruksstöd

Måndagen den 25 november 2019 betalades förskottet dvs. 85% för ersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av skyddszoner och uppfödning av ursprungsraser. Slutraten för stöden, den ekologiska produktionens husdjursdel och kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning kommer att betalas i början av sommaren år 2020. Kompensationsersättningens slutrat kommer däremot att betalas i december 2019.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödhandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svanstrom@regeringen.ax

Publicerad 27.11.2019 kl. 15:01
Uppdaterad 7.7.2020 kl. 15:10