Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Yana Jahrén på Visa vägens kontor.
Yana Jahrén på Visa vägens kontor.

Bidrag möjliggjorde vägledningsprojekt för alla vuxna ålänningar

Bakgrund

Livslång vägledning är en viktig del i det livslånga lärandet. ESF projektet vägledning på Åland består av aktiviteter och tjänster som förser ålänningarna oavsett ålder och livsskede med att se över sitt lärande, sitt arbete och sin karriär. Syftet med projektet är att alla invånare på Åland ska stödas i det livslånga lärandet för att i förlängningen ha den kompetens som krävs för ett meningsfullt arbete. Genom systemet har man skapat en likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildning, arbetsplats eller livssituation.

Intervju

Intervju om projektet vägledning på Åland med Yana Jahrén.

Berätta kort om projektet Vägledning på Åland

Studiehandledare på Åland informerade landskapsregeringens utbildningsavdelning redan år 2014 att många vuxna ålänningar kontaktade dem om möjlighet att studera eller byta jobb. Det fanns inte en vägledningsservice för alla. En kartläggning gjordes av behovet för en sådan tjänst. Arbetsmarknadsmyndigheten, Ung resurs och övriga parter med vägledningsuppgifter deltog i kartläggningen. Man upptäckte att många vuxna ålänningar behövde hjälp med dessa frågor och då skapades projektet Vägledning på Åland med hjälp av EU-finansiering. Man ville skapa en likvärdig tillgång till vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildning, arbetsplats eller livssituation.

När startade projektet?

Projektet startade år 2017

Var kan man nå er?

Vi sitter på Storagatan 8 och kan nås på telefon 018-25450 eller på www.visavagen.ax

Vilken målgrupp vänder ni er till och vem kan kontakta er?

Alla vuxna personer som är bosatta på Åland och som är i behov av vägledning till utbildning och arbete kan vända sig till oss.

Vilken typ av vägledning ger ni?

Vägledning består av många olika aktiviteter. Vi erbjuder coaching för förbättrad självinsikt, information och rådgivning om utbildningar. Vi informerar även hur man söker arbete t.ex. hur man skriver personliga brev, CV och ger tips om anställningsintervjuer. Många gånger vill man kanske inte berätta till någon att man söker nytt jobb. Man får vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Ge ett exempel på hur ni skulle kunna hjälpa en 50-åring som skulle vilja byta yrkesbana?

Personen kontaktar oss och skulle vilja byta yrkeslivsbana. Vi börjar med coaching inåt för att komma fram till vad personen vill göra. Vi försöker få fram vad som skulle passa för personen, vad önskar personen göra, personens värderingar, intressen, färdigheter och kompetenser gås igenom. Kartläggningen sker inåt och utmynnar i en arbetsmarknadsprofil. Vi använder oss ofta av kartläggningskort i processen. Personen lär sig samtidigt känna sig själv bättre och vet sedan vad den vill göra. Vi går även igenom vilka utbildningar och jobb det finns. När kartläggningen är klar slussas personen vidare till AMS eller till en studievägledare.

Det finns även personer som redan hittat ett arbete som de skulle vilja söka till, men behöver hjälp med att skriva personliga brev, CV och tips till anställningsintervjun.

Kartläggningskort av personliga egenskaper.
Karläggningskort med personliga egenskaper.

Hur många personer har varit i kontakt med er?

Det senaste halvåret har vi haft kontakt med cirka 120 personer och haft över 300 personliga samtal. En person träffar oss flera gånger. Våra samtal är kostnadsfria.

Hur stor procent av projektet Vägledning på Åland har ni fått från EU?

Vi fick 50 % finansiering av den Europeiska socialfonden.

Hur viktigt har EU-bidraget varit?

Mycket viktigt. Utan den stödfinansieringen skulle vi inte ha kunnat göra en sådan omfattande planering av verksamheten som vi gjort.

När ändrade projektets namn från Vägledning på Åland till Visa Vägen och varför?

Projektet bytte namn till Visa vägen i augusti 2019 då Landskapsregeringen övertog finansieringen helt och hållet.

Vad vill du säga till ålänningarna som är i ett vägval?

Det finns många olika orsaker till att man som vuxen byter riktning i arbetslivet. Det finns stunder då man därför kan känna sig mer eller mindre frustrerad över att inte veta vad man vill eller kan byta till. För att komma ur en handlingsförlamning och komma in i en rörelse framåt kan ett stöd av ett professionellt bollplank hjälpa. 

Hur ser du på framtiden för projektet?

Besöksstatistiken visar ett framtida behov.  Vi vet att det i framtiden kommer att vara så att många byter arbetsplats många gånger under ett yrkesliv. Vi önskar alla intresserade välkomna till Visa vägen. Enklast att nå oss är att fylla i kontaktformuläret som man hittar på https://www.visavagen.ax/kontakta-oss. Det finns även möjlighet för dem som önskar att besöka oss på Storagatan 8. 

Faktaruta

Programmets målsättning är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten. Att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle. Fokus ligger på kompetenshöjning och livslångt lärande. Målet är att öka den samlade kompetensen i samhället. Exempel på åtgärder kan vara projekt som syftar till att öka kompetensen bland arbetstagare, inklusive utbildning inom miljö och jämställdhet eller projekt som underlättar för livslångt lärande t.ex. genom användning av digitala verktyg.

Det här är en intervju i en serie intervjuer med företagare och organisationer som tack vare att de fått EU-bidrag kunnat utveckla sin verksamhet.

Publicerad 5.5.2020 kl. 12:54
Uppdaterad 21.9.2020 kl. 14:48