Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan.
Trafikanter ombeds ha överseende med ev. störningar som den reducerade lastkapaciteten förorsakar, samt beakta att större fordonskombinationer inte kommer att rymmas med på turerna. 
Ålands landskapsregering reserverar sig rätten för ev. ändringar som trots allt kan förekomma i trafikplaneringen bl.a. vid svåra väderleksförhållanden.

Björkölinjen +358 (0)457 5242 854

Publicerad 31.3.2021 kl. 12:48
Uppdaterad 31.3.2021 kl. 12:48