Bokdonation till Ålands landskapsarkiv

Inko Jansson, son till diplomingenjören Hannes Jansson (1911-1994) överlämnar å dennes dödsbos vägnar till Ålands landskapsarkiv sin fars Alandica-boksamling, som har ingått i en större helhet omfattande ett stort antal böcker som berör såväl striderna som övriga händelser och engagemang vilka ledde till Finlands självständighet. Den åländska delen av samlingen omfattar totalt 103 böcker. Böckerna behandlar främst Ålandsfrågan och är på svenska, franska, engelska, finska och tyska.

Den största delen av Hannes Janssons samling har donerats i ett tidigare skede till ett traditionscenter för fredsfrämjande och veteranarbete i Fredrikshamn med namnet ”Wanha Veteraani” och den donationen bestod av över 3 000 böcker där tillkomsten av ett självständigt Finland stått i fokus. Donatorn har önskat att den åländska delen av samlingen skulle till skillnad från de föregående överföras till Åland för att utgöra ett stöd för olika forskningstemata som berör Åland under denna period.