Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bottenkartläggningar under maj och juni längs Järsövägen

Ålands landskapsregering kommer med start under sista veckan i maj 2021 att genomföra bottenkartläggningar längs vägbankarna utefter Järsövägen, från Espholm till Järsö. Syftet med undersökningen är att skapa ett planeringsunderlag för kommande grundförbättring av vägen, och anläggande av GC-bana, samt utbyte av de fyra broar som finns längs vägsträckan.

Publicerad 31.5.2021 kl. 17:07
Uppdaterad 31.5.2021 kl. 17:07