Budgetbeslut och det nordiska lagstiftningsarbetet på samarbetsministermöte

Familjefoto på de nordiska samarbetsministrarna

På torsdagen hölls det första nordiska samarbetsministermötet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 under ledning av Sveriges minister Margot Wallström. På agendan fanns beslut om 2019 års budgetram och diskussion om det framtida lagsamarbetet för att förebygga gränshinder mellan de nordiska länderna.

Mötet som hölls i Stockholm inleddes med en presentation av ”State of the Nordic Region” som är en statistisk presentation av de nordiska länderna ur en rad socioekonomiska perspektiv. Norden är den 12 ekonomin i världen och har en befolkningstillväxt som är snabbare än EU i genomsnitt.

Läs hela rapporten State of the Nordic Region

Professor emeritus Inge Lorange Backer från Norge har haft ett uppdrag från ministerrådet att utföra en utredning om ett tätare samarbete vid lagstiftningsarbetet i Norden. Lorange Backer hade flera förslag; bland annat om ett tätare nordiskt samarbete där man hjälper varandra och drar nytta av varandras sakkunskap. Gemensamma förberedelser inför EU-lagstiftning, informations och erfarenhetsutbyte, dra nytta av varandras erfarenhet och utvärderingar och informera tidigt om kommande lagstiftning eller lagändringar var några av de andra förslagen. Lorange Backer framhöll också digitalisering som en viktig komponent för att nå framåt.

Det är sällan en rapport om nordisk lagstiftning gör att man känner sig smartare och ser möjligheter, men här är en sådan. Professor Backer pekar till exempel på möjligheten till gemensam lagstiftning vad gäller barnäktenskap, en fråga där det råder stor värderingsmässig enighet i Norden, säger Nina Fellman.

I arbetet med Nordens profilering i omvärlden presenterades den ”verktygslåda” som samarbetsministrarna tidigare beslutat ska tas fram. Verktygslådan ska vara ett hjälpmedel för ambassader och organisationer som planerar nordiska evenemang och möten runt om i världen.

Traces of North, som profileringen kallas, är ett nytänkande och professionellt genomfört arbete. Det borde vi på Åland kunna dra stor nytta av.

Vid mötet deltog också ledamoten i Nordiska samarbetskommittén Gunnar Westerholm. Samarbetskommittén hade sitt möte under onsdagen.

För ytterligare information kontakta kommunikationssamordnare Gunnar Westerholm telefon +358 046 70 5762410 eller e-post: gunnar.westerholm@regeringen.ax

Fotograf: Gunnar Westerholm/LR: De nordiska samarbetsministrarna från vänster: Agathe Fontain Grönland, Karen Elleman Danmark, Dagfinn Höybråten generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Margot Wallström Sverige, Nina Fellman Åland, Sigurdur Ingi Johannson Island, Jan Tore Sanner Norge, Anne Berner Finland

Publicerad 8.2.2018
Uppdaterad 8.2.2018