Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Busstidtabellerna fastställda inom landsortstrafiken för 2021

  • Några smärre tidjusteringar i landsortstrafiken
  • Engångsbiljettens giltighetstid förlängs från 1 timme till 2 timmar
  • 1-dygns- och 3-dygnsbiljetter införs
  • Hållplatserna förses med nya skyltar
  • Trafikförsörjningsprogrammet börjar ta form
  • Digitaliseringsprocessen går vidare

Den sista tilldelningen löper ut 31.12.2021 emedan ordnande av kollektivtrafiktjänster enligt EU-förordningen med möjlighet till övergångsarrangemang också tar slut (januari 2022). Därefter fortsätter offentlig upphandling av busstjänster, som kommer att stödja på det nya Trafikförsörjningsprogrammet, vars nyss inkomna remissvar utvärderas som bäst. Upphandlingen medför avsevärt mera möjligheter att bygga upp hela strukturen i kollektivtrafiken till mera attraktivt och lockande för användarna att välja bussen som ett naturligt val i resandet.

Nya turer har lagts in på Linje 2-3-4 med en tur från Mariehamn till Godby och en från Godby till Mariehamn på måndagar under 42 veckor i vinterturlistan och en söndagsavgång i sommarturlistan under 10 veckor på linje 4 mellan Mariehamn och Hummelvik.

Engångsbiljettens giltighetstid förlängs från en (1) timme till två (2) timmar från och med 1.1.2021, för att smidigare kunna ta sig från en punkt till en annan med en praktisk paus för exempelvis uppköp och sedan fortsätta vidare med samma biljett.

1-dygns- och 3-dygnsbiljetter införs, giltighetstid är 24 h respektive 72 h från och med inköp. Biljetterna säljs på bussarna och på Ålandstrafikens kontor.

Samtliga hållplatser är försedda med nya och mera användarvänliga skyltar innehållande information om hållplatsens namn och zon- samt linjenummer.

Arbetet med installation av digitala skärmar för ankomst- och avgångstider för den planerade trafiken påbörjas efter årsskiftet. I ett senare skede kommer trafiken att visas även i realtid och hur bussen eller färjan förhåller sig mot den utsatta tiden i turlistan. Skyltarna kommer inte att användas för kommersiell marknadsföring.

"De nya dygnsbiljetterna är en satsning för landsbygdsturismen då de möjliggör smidiga dagsresor till landsbygdens attraktioner och företag ", säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Ytterligare information

Christian Wikström, infrastrukturminister
Telefon +358 (0)18 25 376, +358 0457 345 3949
E-post christian.wikstrom@regeringen.ax

Per-Erik G. Cederkvist, upphandlare, transportbyrån
Telefon +358 018 25159, +358 040 689 5788
E-post per-erik.cederkvist@regeringen.ax 

Publicerad 15.12.2020 kl. 16:23
Uppdaterad 15.12.2020 kl. 16:44