Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coast4us-kartläggning av Mariehamns gröna värden

Landskapsregeringen arbetar inom Central Baltic-projektet Coast4us med att i lokal samverkan ta fram hållbara kustzonsplaner inriktat på minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning, både på landsbygd och i staden. Projektet Coast4us gör nu i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen vill använda Mariehamns gröna områden.

Syftet med kartläggningen är att få in synpunkter från alla som använder Mariehamns gröna områden; parker, trädgårdar och vandringstråk m.m. Vi vill veta vilka grönområden som är viktiga för befolkningen och vilka grönområden som de tycker att behöver utvecklas och varför. Resultaten från kartläggningen kommer Mariehamns stad att använda som underlag i utvecklingen av en grönplan för staden. Grönplanen kommer i sin tur att ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska tillvaratas och utvecklas för att gynna både människor samt växt- och djurliv. Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i städerna kan bidra till såväl rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Vi önskar nu att alla, gammal som ung, går in på kartenkäten och svarar på frågor gällande just er användning av grönområden i Mariehamn.

Kartenkäten och en kort informationsfilm om hur ni registrerar era svar hittar ni under Pågående projekt genom att klicka på länken Pågående projekt

Kartläggningen utförs under tiden 1.4.2020 fram till 30.4.2020 och är helt anonym.

- Att ta tillvara på lokal kunskap och gynna biologisk mångfald är viktiga komponenter för en välmående och hållbar stad, säger projektkoordinator Charlotta Björklund.

Kontaktpersoner:

Charlotta Björklund, projektkoordinator för Coast4us inom Ålands landskapsregering, tel. +358 18 25544

Johanna Hagström, arkitekt, Mariehamns stad, tel.: +358 18 531462

Publicerad 1.4.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 1.4.2020 kl. 15:49