Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Covid-19 - Detta gäller på Åland

Statsrådets senaste pressinformation har medfört oklarheter kring vad som gäller på Åland med anledning av covid-19 pandemin. Nedan följer ett klargörande om några av de åtgärder som diskuterades vid Statsrådets senaste pressinformation och som landskapsregeringen fått många frågor om det senaste dygnet:

Rekommendation gällande ansiktsmask (munskydd)

Åland är i upptrappningsfasen och ansiktsmask rekommenderas vid trängsel i kollektivtrafiken för personer över 15 år då det inte går att hålla säkert avstånd. I enlighet med landskapsregeringens beslut från 3.9.2020 (ÅLR  2020/6701) delas ansiktsmask ut utan kostnad till de som åker kollektivtrafik (landsortsbussar och Mariehamnbussen).

Landskapsregeringens beslut från 3.9.2020 (ÅLR  2020/6701, pdf)

Offentliga tillställningar

Enligt landskapsregeringens beslut (ÅLR 2020/2268) gäller följande:

Landskapsregeringen beslöt 12.10.2020 att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både inomhus och utomhus på Åland under perioden den 13-31 oktober 2020. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Landskapsregeringens beslut (ÅLR 2020/2268, pdf)

Distansarbete

Ålands landskapsregering har som arbetsgivare 11.10.2020 utfärdat följande direktiv om distansarbete:

Ålands hälso- och sjukvård har tillsammans med landskapsläkaren konstaterat att det råder samhällssmitta på Åland. Detta medför att rekommendationen gällande distansarbete om möjligt återinförs. Alla som kan ska således ånyo arbeta på distans. Vid minsta symtom ska besök till arbetsplatsen undvikas. Utöver detta ska om möjligt även fysiska möten och tjänsteresor undvikas. Det tåls även att lyfta upp väsentligheten kring att hålla social distansering och god handhygien.

Ålands landskapsregering har även 12.10.2020 uppmanat alla arbetsgivare på Åland att utgående från respektive verksamhet överväga att utfärda likande direktiv om distansarbete.

Restauranger

Från och med 8.10.2020 begränsas öppettiderna och serveringstiderna. En restaurang får från och med det nämnda datumet öppna för kunder tidigast klockan 04:00 och ska stänga restaurangen för kunder senast klockan 01:00. Alkoholserveringen får inledas tidigast klockan 09:00 och ska avslutas senast klockan 24:00. I övrigt gäller samma begränsningar som tidigare vilka finns angivet i

Statsrådets förordningar (FFS 675/2020 och FFS 686/2020) som är i kraft 1 oktober till och med 31 oktober och gäller bland annat anvisningar till kunder, avstånd och plan för hur man genomför begränsningar.  

Kom ihåg:

  • Håll avstånd till andra människor både inom- och utomhus
  • Var noga med handhygienen, tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Testa dig genast vid symptom

Inkommande vecka kommer landskapsregeringen att analysera det principbeslut som det meddelats att Statsrådet då ska fatta och överväga om Ålands landskapsregering i enlighet med 30 § 9 punkten självstyrelselagen bör anta egna rekommendationer eller fatta egna beslut inom något område utgående från smittoläget och situationen på Åland.

Kontaktpersoner:

John Eriksson, förvaltningschef telefon: +358 18 25170 och +358 457 3613751, john.eriksson@regeringen.ax

Knut Lönnroth, landskapsläkare hälso- och sjukvårdsbyrån telefon: +358 18 25 563, knut.lonnroth@regeringen.ax

Ylva Lindström, byråchef hälso-och sjukvårdsbyrån telefon: +358 18 25 264, ylva.lindstrom@regeringen.ax

Publicerad 16.10.2020 kl. 13:14
Uppdaterad 21.10.2020 kl. 08:25