Covid-19 information på andra språk/Covid-19 information in other langauges

Med start fredag den 5 mars kommer vi att publicera informationsfilmer på andra språk om covid-19. Publiceringarna sker efter hand som vi får filmerna levererade varför vissa språk tillsvidare kan saknas. På landskapsregeringens Youtube-kanal finns för närvarande följande språk representerade med en informationsfilm:

Fler språk kommer.