Covid-19 pandemins första två år på Åland

Ålands landskapsregering publicerade utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder och ett seminarium anordnades 16.6.2022 vilket spelades in och finns nu tillgängligt på YouTube. 

Landskapsregeringen på Youtube