Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

De nordiska ländernas och självstyrda områdenas flaggor som bordsflaggor.

De nordiska samarbetsministrarna håller möte på Åland

Den 13-14 september 2021 kommer de nordiska samarbetsministrarna att hålla möte på Åland. Mötet arrangeras som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, i samarbete med Åland.

Vid mötet kommer samarbetsministrarna att fatta beslut om ministerrådsförslaget avseende ministerrådets budget för år 2022. Förslaget kommer sedan att behandlas vid Nordiska rådets session i Köpenhamn.

Samarbetsministrarna kommer även få en statusuppdatering avseende ministerrådets ekonomiförvaltning samt en översyn av ministerrådets organisation och en kartläggning av det nordiska samarbetet under pandemin. Vidare kommer det nya mandatet för gränshinderrådet 2022 - 2024 att diskuteras.

Ministrarna kommer även att diskutera den analys som minister Jan-Erik Enestam kommer att göra för hur det nordiska samarbetet kunde utvecklas för att möta kriser. Jan-Erik Enestam och vissa av ministrarna deltar i mötet på distans. Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist leder ordet vid mötet.

Nämnas kan att även Nordiska ministerrådets gränshinderråd samtidigt, den 13-14 september 2021, kommer att samlas och sammanträda på Åland. För närmare information om detta hänvisas till kommunikationssamordnaren Gunnar Westerholm, telefon +358 18 25383.

Ytterligare frågor besvaras av minister Annette Holmberg-Jansson, telefon +358 457 3134 429.

Publicerad 10.9.2021 kl. 15:14
Uppdaterad 10.9.2021 kl. 15:27