Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Delrapportering av vattenåtgärdsprogram

Alla EU-medlemmar ska genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet enligt vattendirektivet och den marina strategin. Vattenåtgärdsprogrammen ska delrapporteras till EU för att visa hur genomförandet av vattenåtgärder fortlöper under vattendirektivets förvaltningscykel.

Denna delrapport avser Åland under perioden 2016-2021 och redovisar genomförda eller pågående åtgärder fram till december 2017. Rapporten finns på landskapsregeringens hemsida under Styrdokument, rapporter och publikationer:

Länk till Delrapport för vattenåtgärdsprogram 2016-2021 (pdf)

 

Publicerad 10.4.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 10.4.2018 kl. 13:54