Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

d bild på hus i olika storlekar och former, bland husen står en flaggstång med ålands flagga

Digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0: Enklare & Tryggare

Ålands landskapsregering tillsatte i maj 2016 ett Digitaliseringsråd.

Regeringens mål och syfte med Digitaliseringsrådet var att komma med förslag på åtgärder och aktiviteteter i syfte att:

  • Möjliggöra en utveckling som moderniserar det åländska samhället inom it-området.
  • Skapa ett åländskt samhälle som är enklare, lättare och närmare för medborgarna, där de digitala lösningarna utgår från medborgarnas behov.

Åland 2.0: Enklare & Tryggare

Igår, den 16.3.2017, presenterade Digitaliseringsrådet sin vision för framtidens Åland: Åland 2.0 Enklare & Tryggare. Presentationen var mycket välbesökt. 

Digitaliseringsrådets fem rekommendationer

  1. Ta i bruk den föreslagna digitaliseringsprocessen.
  2. Säkra ett tydligt åländsk deltagande i närområdets digitaliseringsprojekt
  3. Låt den åländska lagstiftningen snabba upp digitaliseringen
  4. Öka de digitala färdigheterna hos alla ålänningar
  5. Inför ett snabbfotat arbetssätt med en hög leveranstakt

Material och mer information

För dig som inte närvarade vid presentationen finns det möjlighet att se den i sin helhet på vår Bambuserkanal. Presentationen som pdf-dokument finns på sidan om Digitaliseringsrådet, där kan du dessutom läsa mer om rådet och deras arbete. Filmen som visades vid presentationen finns på vår YouTubekanal.

Mer information om Digitaliseringsrådet, webbsida

Se presentationen på Bambuser

Se filmen Åland 2.0 Enklare & Tryggare på YouTube

Publicerad 17.3.2017 kl. 11:50
Uppdaterad 17.3.2017 kl. 11:50